ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Τι είναι η Οστεοπαθητική
​Ο Οστεοπαθητικός, Χειροπράκτης και Φυσικοπαθητικός - Naturopath, (Φυσικοθεραπευτής) Ευστράτιος Μανωλίδης, ασκεί στο Kέντρο της Αθήνας, την Οστεοπαθητική, Χειροπρακτική και Φυσικοπαθητική.

Ο οστεοπαθητικός βλέποντας κι ψηλαφώντας τη σπονδυλική στήλη και τα γύρω απ’ αυτήν ιεροκυτιαία συστήματα, μπορεί να προβλέψει, να σταματήσει το πρόβλημα και να επιτρέψει στις εσωτερικές δυνάμεις του οργανισμού να προβούν στην καλύτερη εννεύρωση των οργάνων μας, μιας και τα όργανα αυτά δέχονται νεύρωση από το συμπαθητικό, το παρασυμπαθητικό και το εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα.
Σκοπός της οστεοπαθητικής είναι να απαλλάξει τα νεύρα που περνούν μέσα από τη σπονδυλική στήλη από διάφορες μηχανικές πιέσεις (ημιεκτόπιση ή πίεση στα μεσοσπονδύλια νεύρα που προκαλούν ενόχληση ή ερεθισμό, δηλαδή δυσλειτουργία της σπονδυλικής άρθρωσης, κακή ευθυγράμμιση ή βλάβη) που οφείλονται κυρίως σε κάποια μετατόπιση σπονδύλων. Προσπαθεί με τη μέθοδο των οστεοπαθητικών αναπροσαρμογών και εξειδικευμένων ανατάξεων - διορθώσεων να επαναφέρει τους παρεκτοπισμένους (υπεξαρθρημένους) σπονδύλους στη φυσιολογική τους θέση και ν’ απελευθερώσει τα νεύρα που νευρώνουν τα διάφορα όργανα, για να φτάσει μέχρι αυτά η φυσιολογική νευροηλεκτροχημική ενέργεια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά και ν’ αποδώσουν στο έπακρο το έργο τους και να διατηρήσουν το σώμα μας σε άριστη φυσική κατάσταση, χωρίς προβλήματα υγείας.
image-156954-PPT18.jpg?1449496331310
Οστεοπαθητική μπορεί να προβλέψει και να αποκαταστήσει διάφορες διαταραχές του ανθρώπινου οργανισμού με απόλυτα φυσικό τρόπο, αποφεύγοντας τη χρήση φαρμάκων ή κάποιας χειρουργικής επέμβασης. 
Αναλυτικότερα τι είναι η Οστεοπαθητική
Η Οστεοπαθητική ασχολείται και μελετά τη μηχανική, τη στατική και τη δυναμική του ανθρώπινου σώματος, αποδίδοντας τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη σπονδυλική στήλη. Βασίζεται στην αρχή, ότι η καλή υγεία εξαρτάται, κατά ένα μεγάλο μέρος, από τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, και ότι το νευρικό σύστημα ελέγχει όλα τ’ άλλα συστήματα του οργανισμού, οπότε και είναι υπεύθυνο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.
Ο οστεοπαθητικός πιστεύει ότι η δομή του σώματος ελέγχει τη λειτουργία «structure governs function» και ότι όλα τα κύτταρα και τα διάφορα όργανα του σώματος, όπως το στομάχι, το συκώτι, τα νεφρά κ.α. για να λειτουργήσουν φυσιολογικά, πρέπει να δέχονται εννεύρωση (νευρικές ώσεις) ή θα μπορούσαμε αλλιώς να πούμε, νευροηλεκτροχημική ενέργεια, με μορφή μηνυμάτων από τον εγκέφαλο, μέσω της σπονδυλικής στήλης.

​Όμως, για να υπάρξει φυσιολογική λειτουργία, είναι απόλυτα απαραίτητο οι νευρικές αυτές ώσεις (ενεργά δυναμικά) να διοχετεύονται ανενόχλητα, χωρίς καμιά παρεμπόδιση, από τον αντίστοιχο σπόνδυλο.

Όταν υπάρχει παρεμπόδιση, ημιεκτόπισης ή πίεση στα μεσοσπονδύλια νεύρα που προκαλούν ενόχληση ή ερεθισμό, δηλαδή δυσλειτουργία της σπονδυλικής άρθρωσης, κακή ευθυγράμμιση ή βλάβη ενός οποιουδήποτε σπονδύλου της σπονδυλικής στήλης, που προέρχεται από κάποια διατάραξη της δομοστατικής της, σε μια άρθρωση η οποία δεν έχει εξαρθρωθεί, αλλά εμφανίζει κάποιο πρόβλημα και όταν κινείται και όταν βρίσκεται σε αδράνεια) Όποιο όργανο νευρώνεται από τον εκτοπισμένο σπόνδυλο, δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει φυσιολογικά, λόγω έλλειψης του δυναμικού αυτής της ενέργειας, με συνέπεια να προδιαθέτει το όργανο αυτό σε ασθένεια. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε, ότι ολόκληρος ο ανθρώπινος οργανισμός, στη περίπτωση αυτή, χάνει την ισορροπία του. 
image-156955-PPT19.jpg?1449496748014
image-156956-PPT19a.jpg?1449496791840
Ο εγκέφαλος (το μυαλό μας) δεν υπάρχει μόνο στο κεφάλι, αλλά επεκτείνεται και στη σπονδυλική στήλη. Το μέρος αυτό του εγκεφάλου που περνάει μέσα απ’ τη σπονδυλική στήλη λέγεται νωτιαίος μυελός. Τα διάφορα όργανα και μέλη του σώματος για να μπορούν να είναι υγιή, πρέπει να λειτουργούν φυσιολογικά.
Παρ’ όλο που οι σπόνδυλοι και η σπονδυλική στήλη υποστηρίζουν τα τόσο σημαντικά για τη ζωή μας νεύρα, μπορούν να προκαλέσουν κάποια παρεμπόδιση της ελεύθερης ροής του δυναμικού αυτής της ενέργειας που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτό μπορεί πολύ εύκολα να συμβεί με κάποιο πέσιμό μας, με λανθασμένη στάση του σώματός μας ή ακόμη και από κάποια κληρονομική ή δομική ανωμαλία. 

image-156957-PPT20.jpg?1449496976351
Ο οστεοπαθητικός με τους κατάλληλους και τεχνικούς χειρισμούς των χεριών του διορθώνει τη λαθεμένη θέση της σπονδυλικής στήλης και την επαναφέρει στη φυσιολογική δομοστατική της (διάταξη). Επίσης βελτιώνει την κινητικότητα των σπονδύλων, καλυτερεύει τις συνθήκες του σπονδυλικού αγωγού που περιέχει το νωτιαίο μυελό καθώς και τις οπές μέσα στη σπονδυλική στήλη, μέσα από τις οποίες περνούν τα νωτιαία νεύρα που επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα όλα τα όργανα και τα μέλη του σώματός μας.

​Η ειδική αυτή μέθοδος είναι οι οστεοπαθητικές αναπροσαρμογές και οι εξειδικευμένες ΑΝΑΤΑΞΕΙΣ (διευθετήσεις - διορθώσεις). Με τις ανατάξεις αυτές επαναφέρεται η φυσιολογική νευρική λειτουργία των διαφόρων συστημάτων και οργάνων κι έτσι αναχαιτίζεται μια σοβαρή αιτία ασθένειας. Επίσης, ο στεοπαθητικός καταφέρνει όχι μόνο να εξαφανίσει τους πόνους και τα άλλα συμπτώματα, αλλά και να βελτιώσει τη λειτουργία του οργανισμού, αφού με τις οστεοπαθητικές αναπροσαρμογές και εξειδικευμένες ανατάξεις - διορθώσεις εξαλείφονται οι νευροπαθητικές αντανακλάσεις, και τα όργανα πλέον δέχονται επαρκή εννεύρωση (νευρικές ώσεις) από νεύρα υγιή κι όχι ερεθισμένα ή άρρωστα. Νεύρα, που μεταφέρουν τέλεια τα διάφορα ερεθίσματα και τη νευρική ενέργεια από τον εγκέφαλο.

Η Οστεοπαθητική είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και έχει σαν αντικείμενο την εναλλακτική αγωγή υγείας, δεν κάνει διαγνώσεις ασθενειών ούτε δίνει φάρμακα, χρησιμοποιεί μεθόδους εναλλακτικής φυσικής και αφαρμάκου προσέγγισης της υγείας. Όπως είπε και ο Ιπποκράτης, ο άρρωστος αποτελεί ενιαία ψυχοσωματική οντότητα και η αρρώστια διέπεται από φυσικούς νόμους. Κατά τον Ιπποκράτη ο ιατρός υποβοηθεί την θεραπευτική δύναμη της φύσης και έτσι ο ασθενής αντιμετωπίζεται με μια εντελώς διαφορετική οπτική.
image-156958-PPT20a.jpg?1449497039379
Θεωρητικές Βάσεις Οστεοπαθητικής
1.    Κάθε σπόνδυλος μπορεί να μετατοπισθεί και συνεπώς να χάσει την ορισμένη θέση που έχει σε σχέση με τον σπόνδυλο που βρίσκεται από πάνω και από κάτω του.

2.    Η πρώτη κίνηση ενός σπονδύλου, που αρχίζει να ημιεκτοπίζεται για ανατομικούς λόγους, γίνεται με μια οπίσθια μετακίνηση, που προκαλεί ένα διαρκή περιορισμό του ανοίγματος της οπής στο εσωτερικό μέρος του σπονδύλου. Ως αποτέλεσμα, έχουμε την ελάττωση της διαμέτρου απ’ όπου περνούν τα νεύρα.

3.    Ως επακόλουθο τώρα της ελάττωσης αυτής, δημιουργείται ανωμαλία στην οστεϊκή επιφάνεια του σπονδύλου (με την παρουσία οστεόφυτων, αλάτων) κι έτσι οι ρίζες των νεύρων συμπιέζονται, και η αγωγιμότητά του ελαττώνεται.

4.    Η συμπίεση λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στην παροχή νευρικού ερεθίσματος (νευρικών ώσεων) που εξαρτάται από ένα ορισμένο νεύρο. Εφόσον παραδεχόμαστε ότι μια ομαλή παροχή νευρικού ερεθίσματος έχει ως αποτέλεσμα τη φυσιολογική λειτουργία όλων των οργάνων, μιας κι όλα τα όργανα του ανθρώπου είναι στενά συνδεδεμένα με τις νευρικές ώσεις που δέχονται και στέλνουν από και προς τον εγκέφαλο, είναι επόμενο λοιπόν η συμπίεση – η παρεμπόδιση της δυναμικής αυτής ενέργειας να επιφέρει κακή λειτουργία των οργάνων, ακόμη και φθορά τους.
image-156959-PPT21.jpg?1449497251549
5.    Οι ημιεκτοπίσεις που διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα λέγονται στην Οστεοπαθητική osteopathic spinal joint lesion (ημιεκτόπιση ή πίεση στα μεσοσπονδύλια νεύρα που προκαλούν ενόχληση ή ερεθισμό, δηλαδή δυσλειτουργία της σπονδυλικής άρθρωσης, κακή ευθυγράμμιση ή βλάβη). Οι παρεκτοπίσεις αυτές επηρεάζουν επίσης και τους σπονδυλικούς συνδέσμους, τα αρθρικά στοιχεία και τους δίσκους που βρίσκονται ανάμεσα στους σπονδύλους. 

6.    Οι οστεϊκές παρεκτροπές ευνοούν την ελάττωση της φυσιολογικής κινητικότητας, ακόμη και το μπλοκάρισμα των ξεχωριστών τμημάτων της σπονδυλικής στήλης.
​​7.    Η οστεοπαθητική - χειροπρακτική στοχεύει στην απομάκρυνση της συμπίεσης από τα νωτιαία νεύρα καθώς και απ’ τα’ άλλα αρθρικά στοιχεία, αποκαθιστώντας, έτσι, την ομαλή ροή των νευρικών ερεθισμάτων, εφόσον, όπως γνωρίζουμε, η φυσιολογική λειτουργία των οργάνων εξαρτάται απ’ τα νωτιαία νεύρα. Οι οστεοπαθητικές αναπροσαρμογές και οι εξειδικευμένες ανατάξεις - διορθώσεις εξαλείφουν ακόμη και την τάση για απόκλιση των συνδέσμων και των περιαρθρικών στοιχείων, καθώς επίσης και τις μυϊκές συσπάσεις και αντιστάσεις, επιτρέποντας έτσι την εγκαθίδρυση μιας δομοστατικής ισορροπίας κι ευκινησίας των ξεχωριστών τμημάτων της σπονδυλικής στήλης, με συνέπεια την καλυτέρευση των οργάνων ή των μελών που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή. 
image-156960-PPT22.jpg?1449497387810
Η σχέση της Οστεοπαθητικής με την κυκλοφορία του αίματος (κυκλοφορικό σύστημα) και τη ροή της λέμφου
Η προτεραιότητα της Οστεοπαθητικής - Χειροπρακτικής, εκτός από την καλή εννεύρωση των οργάνων και των διαφόρων συστημάτων και μελών του σώματος, επεκτείνεται επίσης και στη βελτίωση του κυκλοφορικού συστήματος (καλύτερη αιμάτωση) και της καλύτερης ροής της λέμφου. Όταν το αίμα και η λέμφος ρέουν ανεμπόδιστα και ελεύθερα, οι ιστοί και τα όργανα εκτελούν τις φυσιολογικές τους λειτουργίες ανεμπόδιστα. Η επαρκής αιμάτωση και η λεμφική ροή είναι απαραίτητα προαπαιτούμενα για την καλή λειτουργία των οργάνων και των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού μας.
image-156966-PPT27.jpg?1453111681244
Κυκλοφορικό σύστημα
​(κυκλοφορία του αίματος)
Για πιο ενδελεχείς πληροφορίες σχετικά με την εννεύρωση οργάνων και αγγείων της Αν. Καθηγήτριας Ανατομίας Ε.Τζόνσον
Κάντε κλικ για
​να διαβάσετε το .pdf
Ποιος είναι ο ρόλος της κυκλοφορία του αίματος;
  • Το αίμα θρέφει και οξυγονώνει τα κύτταρα. 
  •  Χρησιμεύει για την άμυνα του οργανισμού ενάντια στα μικρόβια και τις λοιμώξεις. 
  • Μεταφέρει από τους ιστούς άχρηστες και βλαβερές ουσίες στα διάφορα όργανα απέκκρισης, όπως τα νεφρά (ούρα), το δέρμα (ιδρώτας), κλπ. 
  • Ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματος.
  • Μεταφέρει και διανέμει το νερό και άλλα θρεπτικά συστατικά στους ιστούς.
image-156968-PPT27b.jpg?1453112555155
Ποιος είναι ο ρόλος του Λεμφικού Συστήματος
Το Λεμφικό Σύστημα είναι ένα δίκτυο αγγείων του οργανισμού. 
  • Η πρώτη λειτουργία του είναι να βοηθά στη θρέψη, μεταφέροντας τα διάφορα λίπη, που απορροφούνται από το λεπτό έντερο στο ήπαρ, όπου επεξεργάζονται.
  • Μια δεύτερη λειτουργία είναι η αποχέτευση και ο καθαρισμός, μεταφέροντας κύτταρα που δεν είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
  • Τρίτη λειτουργία της λέμφου είναι η άμυνα του οργανισμού, η οποία ολοκληρώνεται μέσα στα λεμφογάγγλια, στα οποία κατακρατούνται μικρόβια και άλλα παθολογικά στοιχεία που μεταφέρει η λέμφος, ενώ συγχρόνως τα καταστρέφουν με φαγοκύτωση (φαγοκυττάρωση). Ουσιαστικά τα λεμφογάγγλια δρουν όπως τα διυλιστήρια. 
  • Η λεμφική ροή είναι ουσιώδης για να μην υποτροπιάζουν οι διάφορες ασθένειες.
image-156969-PPT28.jpg?1453112247767
Λεμφικό Σύστημα
Ποιος είναι ο ρόλος του οστεοπαθητικού στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και την απρόσκοπτη ροή της λέμφου;
Η οστεοπαθητική - χειροπρακτική αγωγή επαυξάνει την συνεχή ροή αίματος και την επαρκή προμήθεια λέμφου. Οι οστεοπαθητικοί - χειροπράκτες χρησιμοποιούν πολλές τεχνικές για να χειραγωγήσουν και να βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματος (καλύτερη ροή).

Λεμφικό και ανασοποιητικό σύστημα  
image-156970-PPT29.jpg?1453112337946
Λεμφικό Σύστημα

Επικοινωνία


Ευστράτιος Μανωλίδης D.O., D.C., N.D., Φυσικοθεραπευτής,
Δρ. Οστεοπαθητικής, Χειροπρακτικής, Ιριδολογίας και Φυσικής Αφαρμάκου Θερααπευτικής,
Λεωφόρος Κηφισίας 18 Αμπελόκηποι, 1ος όροφος, 11526, Αθήνα, Τηλ.: 210 77 77 563


Επισκεφτείτε μας στην σελίδα μας στο Facebook

Που θα μας βρείτε


Το Κέντρο Οστεοπαθητικής, Χειροπρακτικής και Φυσικοθεραπείας βρίσκεται στο ύψος Λ. Κηφισίας 18 (πλησίον Λ. Αλεξάνδρας). Δίπλα στο θέατρο «Άνεση» απέναντι από το Carrefour. Στο τέρμα Αμπελοκήπων.